Написання слів із м’яким знаком уже не один рік посідає одне з чільних місць в хіт-параді найпоширеніших орфографічних помилок. Принаймні, такий висновок роблять учителі української мови у кінці навчального року. Насправді, це не так і дивно, бо ж існує стільки нюансів: тут і написання м’якого знаку в українських словах, і м’який знак у словах іншомовного походження, і м’який знак у прізвищах та географічних назвах, і неологізми, які завойовують мовний простір швидше за інтернет-з’єднання. То як же вивчити правила вживання м’якого знаку раз і назавжди? Давайте розбиратися разом.

Найкращі репетитори з української мови вільні зараз
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Поїхали!

Написання м’якого знаку

М’який знак – це буква без звуку, але з важливою місією: саме наявність м’якого знаку після приголосного робить його вимову м’якою або пом’якшеною.

Загальне правило, яке червоною ниткою буде проходити через усю статтю (і усі шкільні роки), звучить так: м’який знак можемо писати після д, т, з, с, ц, л, н і дз при м’якій вимові: близько, молотьба, Грицько, ганьба.

Де ти з'їси ці лини
Мнемонічний прийом, щоб запам'ятати приголосні, після яких пишеться м'який знак - Де Ти З'їСи Ці ЛиНи. Фото: Unsplash

М’який знак може писатися після д, т, з, с, ц, л, н і дз:

 • в кінці слова: тінь, сіль, ґедзь, зась, смерть, палець, день
 • в середині слова в буквосполученні ьо після д, т, з, с, ц, л, н, дз і р: дьоготь, дзьоб, тьохкати, сьомий, льон, ларьок, трьох
 • після л навіть перед наступним м’яким приголосним: їдальня, сільський, ковальський, пальці, спільник
 • у суфіксах –ськ-, -цьк-, -зьк-(пригадайте правило чергування приголосних звуків): французький, по-англійськи, кріпацький
 • у пестливо-зменшувальних суфіксах –оньк-, –еньк-, есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: малесенький, долонька, тонюсінький, свіжісінький
 • у дієсловах в буквосполученні –ться: робиться, молиться, котиться, співаються, пишуться
 • у словах з буквосполученням льц, льч, якщо вони походять від слова з льк: ляльці, ляль чина – бо походить від лялька, шпильці – бо шпилька, кульці – бо кулька, гульці – бо гулька
 • у словах з буквосполученням ньц, ньч, якщо вони походять від слова з ньк: доньці, доньчин – бо донька, няньці – бо нянька

Давайте трохи узагальнимо отриману інформацію.

Можна запам’ятати одну нехитру фразу і ви завжди зможете себе перевірити, чи потрібно писати м’який знак: Де Ти З’їСи ці ЛиНи. Усі приголосні у цьому реченні «дружать» з м’яким знаком і не проти його сусідства (при м’якій вимові, звичайно).

М’який знак полюбляє суфікси і часто там селиться. А місцем постійної прописки будемо вважати дієслова на –ться.

М’який знак не пишемо:

 • після б, п, в, м, ф (славнозвісна МаВПа БуФ з правил про апостроф): Об, кров, степ, любов
 • після шиплячих (ще їжджу): вишня, дивовижні, нижній, ніжний, піч, кущ, ніч
 • після р у кінці складу або слова: лікар, монастир, перевір, секретар, тепер, тюрма , школяр, Харків, царка (хоча «царьок»)
 • у словах з буквосполученнях лц, лч, якщо вони похідні від слова з лк: помилці – бо помилка, вилці – бо вилка
 • у словах з буквосполученнях нц, нч, якщо вони похідні від слова з нк: сторінці – бо сторінка, ялинці – бо ялинка, матінці – бо матінка
 • між подвоєними приголосними: знання, рілля, блакиттю
 • в кінці першої частини складних слів: шістсот, дев’ятсот
 • після н перед шиплячими: тонше, кінчик, менший, Уманщина
 • після ц у вигуках і у словах іншомовного походження: бац, туц, буц, палац, паяц, кварц, шпиц, Суец

Здається, тут вимальовується дуже логічний висновок: якщо приголосний звук не належить загальному правилу (тримайте в пам’яті «де ти з’їси ці лини»), вимовляється твердо і до словозміни початкове слово не містило м’який знак, то м’який знак не пишемо.

М’який знак у словах іншомовного походження

За результатами ЗНО 2021 року, саме слова іншомовного походження відібрали такі потрібні бали у більшості випускників. Але людина вчиться на своїх помилках, а мудра людина – на чужих. Будьмо мудрими і запам’ятаймо, що м’який знак у словах іншомовного походження пишеться після д, т, з, с, ц, л, н і дз за таких умов:

 • Перед я, ю, є, ї, йо: ательє, марсельєза, мільярд, бульйон, сеньйор, Мольєр, Ньютон,  Готьє, Картьє
  Насправді, тут спрацював принцип милозвучностіздорового глузду). Прочитайте слова вголос так, як вони написані у прикладах, тобто з м’якою вимовою. А тепер приберіть м’який знак – ви не впізнаєте ні месє Готє (месьє Готьє, звісно), ні письменника Молєра (Мольєра), ні ателє Картє (ательє Картьє).
 • Низка слів потребує вживання м’якого знаку за традицією або відповідно до вимови: альбатрос, кольт, фільм; Альберт, Булонь, Рафаель, Чарльз, Шампань.
  Тут нічого не поробиш, прийдеться запам’ятати слова.
Найкращі репетитори з української мови вільні зараз
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Поїхали!

Вживання м’якого знаку у власних назвах

Насамперед це правило стосується прізвищ і географічних назв. На щастя, і для прізвищ, і для географічних об’єктів діють однакові норми. Чому важливо правильно писати власні назви? По-перше, це показник начитаності та грамотності. По-друге, хоч в Україні не прийнято звертатися на прізвище, як у Європі (містер Вільсон, мадам Боварі, герр Ляйбніц), правильне написання прізвища вашого ділового партнера, закордонного мецената або викладача точно не зашкодить.

Отже, до справи.

Пишемо м’який знак у власних назвах після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н:

 • при роздільній вимові перед я, ю, є, ї:, Панкратьєв, Третьяков, Ільюшин, Анньїн, В’єнтьян, Шантьє
 • перед твердими приголосними: Вольнов, Коньков, Жильда, В’язьма
 • у кінці слова: Лось, Соболь, Іссик-Куль
 • у словах із суфіксом -ець: Глуховець, Повстянець, Череповець

Слід запам’ятати, що в  українських власних назвах м'який знак перед я не ставиться: Наталя, Тетяна, Уляна, Омелян, Касян, Севастян, Дяченко, Касяненко, Третяк

Слова-винятки, які варто запам’ятати

Як тільки ви запам’ятаєте усі правила написання (або ненаписання) м’якого знаку, зверніть увагу на слова, які пишуться не так, як від них того чекаєш, всупереч усім правилам.

Насправді, ви можете вивчати винятки в контексті того правила, яке вони порушують. Я це називаю «правило через але». Наприклад, ви запам’ятовуєте, що після н перед ж, ч, ш, щ не можна писати м’який знак і наводите приклади: кінчик, менше, промінчик, але: женьшень, Маньчжурія… Таким чином, ви одразу вивчаєте і правило, і винятки до нього. Це хороший метод, інакше б його не було у підручниках з української мови.

Як запам'ятати винятки з правила про м'який знак
Більше вправ і більше усвідомленого читання натренують вас правильно вживати м'який знак. Фото: Unsplash

Я пропоную спробувати попрацювати інакше і виписати винятки окремо. Тепер, коли ви вже знаєте правила і бачите виняток, ви можете самі собі пояснити, яке правило не подіяло. А можете просто запам’ятати, що ці слова пишуться саме так:

 • Різьбяр, тьмяний і похідні від них (незважаючи на правило, що забороняє вживання м’якого знаку перед пом’якшеним приголосним, крім л).
 • Женьшень, Маньчжурія, бриньчати, няньчити (всупереч правилу про н і шиплячі звуки).
 • Прізвище Горький (ну справді, ми не перекладаємо прізвища і залишаємо напис, близький до вимови рідною мовою)
 • Держално, пужално, ціпилно, але: держальце і пужальце
 • В’язкий, баский, боязкий, дерзкий, плоский, плаский, ковзкий, різкий і похідні від них слова.

Як запам’ятати правила правопису з м’яким знаком

Мнемонічні прийоми

Застосовуючи асоціації та емоційно-забарвлені словосполучення, фрази чи речення, легко запам’ятати підступні правила. Якщо ви уже почали підготовку до ЗНО, радимо переглянути кілька порад, розроблених для проекту БомбеЗНО, що охоплюють широкий спектр тем з української мови. А поки що сконцентруємося на написанні м’якого знаку.

Для того, щоб засвоїти, коли м’який знак пишеться у словах, досить запам’ятати простеньку фразу «Де ти з’їси ці лини?». Але найуважніші з вас уже помітили, що ця фраза оминула увагою пару звуків, після яких вживання м’якого знаку теж допускається. Виправляємо цю недосконалість і отримуємо фразу «Де ти з’їси ці лини, Дзар?» Вважаймо, що Дзар – якесь екзотичне ім’я.

Ще один мнемонічний лайфхак криється у реченні «Нам треба добре запам’ятати ці сім літер». Перші літери кожного слова – ті, після яких можемо писати м’який знак. Можемо додати екзотичного Дзара до фрази, щоб список приголосних, після яких можемо писати м’який знак, був повним: Нам треба добре запам’ятати ці сім літер, Дзар. Проте не можна забувати, що написання м’якого знака після р – скоріше виняток, це можливо тільки якщо після м’якого знаку стоятиме о. Тобто, пишемо трьох, брьохатися, ларьок, матрьошка з м’яким знаком перед о. А от у словах лікар, бібліотекар, Харків, кар’єр  м’який знак не пишеться після р в кінці складу чи слова.

Оскільки правил про непотрібність написання м’якого знаку теж багато, спробуймо спростити їх запам’ятовування. Наприклад, можна заримувати одне з правил:

Після н перед ж, ч, ш, щ

М’який знак не пиши

Прочитайте це правило виразно, ви відчуєте ритм, і правило краще засвоїться.

Щоб закарбувати у пам’яті усі приголосні звуки, після яких вживання м’якого знаку заборонено, я об’єднала їх в одне невеличке повідомлення (або телеграму):

Ір, я ще їжджу. Мавпа Буф.

Ір (скорочене розмовне звертання до Ірини) – це допоможе нам запам’ятати, що м’який знак не пишемо після р в кінці складу або слова.

Ще їжджу – містить усі шиплячі звуки, після який вживання м’якого знаку не можливе.

Мавпа Буф – набір приголосних, після яких пишеться апостроф, а не м’який знак.

Систематизація знань
Систематизуйте свої знання для кращого запам'ятовування правил. Використайте творчий підхід і отримай те задоволення від навчання. Фото:Unsplash

Таблиці

Намалюйте або створіть на комп’ютері простеньку таблицю на дві колонки. В одній колонці наведіть усі правила, коли вживання м’якого знаку виправдане, а в іншу занесіть усі правила, що забороняють вживати м’який знак.

Постарайтеся розмістити правила таким чином, щоб вони доповнювали одне одного, так у вас картина буде більш цілісною. Наприклад, ви запишете, що м’який знак пишеться у словах з буквосполученнями льц, льч, ньц, ньч,  якщо вони походять від слова з буквосполученням льк або ньк. Відповідно поруч у другій колонці зазначте, що м’який знак відсутній у словах з лц, лч, нц, нч, якщо початкове слово містить лк, нк.

Це лише один із варіантів організації таблиці. Можливо, ви інакше, по-своєму заповните її правилами та винятками, що допоможе вам не тільки поглибити знання з української мови, а й проявити творчість.

Якщо у стресовій ситуації (на диктанті чи екзамені) правила не пригадуються, а слово писати треба, то перевірте себе через

Альтернативне написання

Наприклад, ви сумніваєтеся, як правильно пишеться слово туберкульоз. Спробуйте подумки (чи пошепки) проговорити слово з твердим л. Упізнаєте слово? Так його вимовляє диктор ? Чи зручно вам так вимовляти – [туберкулоз]?

Якщо під рукою є чернетка, напишіть проблемне слово з і без м’якого знака, іноді вигляд неправильно написаного слова підхльостує пам’ять і наштовхує на вірний вибір. Цей прийом рацює також, якщо ви хочете перевірити написання голосних.

Вправи

Ніколи не зайве пописати в зошиті чи поробити вправи онлайн. Чим більше ви розмірковуєте, аналізуєте і підбираєте варіанти написання слова – з м’яким знаком чи без – тим краще розвивається ваша пам’ять і розумові здібності, збагачується словниковий запас, розвиваються когнітивні здібності, тим менше часу ви витрачатимете з кожною наступною вправою.

Відчуваєте невпевненість і прогалини у знаннях? Можливо, варто звернутися до репетитора, який підбере цікаві і потрібні саме вам матеріали, підлаштується під ваш розклад і працюватиме у вашому темпі. Все можливо із професіоналами Superprof.

>

Платформа, що об'єднує репетиторів та учнів

1-ий урок безкоштовно!

Вам сподобалась ця стаття? Оцініть її!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Olga

Викладачка французької та англійської мов, фанатка української мови і сучасної літератури. Люблю читати, подорожувати і вчити іноземні мови