Незалежно від того, чи ви тільки починаєте учити українську, чи вже готуєтеся до ЗНО з української мови, ви напевне знаєте, що наша моваодна із наймилозвучніших у світі. Недарма ж її називають солов’їною. Таку репутацію українська мова набула, не в останню чергу, завдяки чергуванню голосних звуківЧергування приголосних чи голосних звуків – це фонетичне явище, коли замість одного звука з’являється інший при зміні форми слова або при творенні нового: кіт – кошеня, допомогти – допомагати, лізти – лазити. Давайте разом дізнаємося більше.

Найкращі репетитори з української мови вільні зараз
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Поїхали!

Види чергувань

Кажуть, щоб перемогти ворога, треба знати його в обличчя. Чергування голосних звуків нам зовсім не ворожі, але щоб їх опанувати, давайте довідаємося про них усе можливе.

Чергування відбуваються :

 • у коренях: сіль – солі, піч – печу
 • у суфіксах : ріжок – ріжка, радість – радості
 • у префіксах: одійди – відійди, зігнути – зогнути
 • у закінченнях: на зеленому – на зеленім

Найчастіше чергування голосних звуків в українській мові відбувається у коренях, тому й відповідних правил – найбільше.

Для повноти картини вам треба знати, що чергування буває двох видів: позиційне або історичне.

Позиційне чергування, як ви вже могли здогадатися з назви, залежить від позиції звука у слові і зумовлене фонетичними законами. Це означає, що ми чуємо один звук в наголошеному складі та інший звук у ненаголошеному складі, хоча пишемо одну й ту саму букву. З прикладом буде зрозуміліше: весна (чуємо «висна», але пишемо е) і вéсни (тут всі звуки співпадають із написаними буквами).

Історичні чергування  виникли в давні періоди розвитку мови, це такий собі спадок від слов’янської та давньоруської мов.  А мова змінюється, пристосовується до сучасних вимог, десь спрощується, щось запозичує, а якісь традиції береже.

Історичні чергування супроводжують:

 • словозміну (те, як міняється слово аз відмінками): школа – шкіл, вітер – вітру
 • і словотвір (пригадайте однокореневі слова): піч – пекар, гора – гірський.

Простіше кажучи, позиційні чергування стосуються транскрипції, тобто передачі звуків, а історичні мають справи з написанням слів.

Як ви вже здогадалися, детальніше ми будемо говорити про історичні чергування, це те, що ви вивчаєте або тільки збираєтесь вивчати на уроках української мови.

Чергування голосних
Найдавніші чи сучасні, чергування голосних звуків легше запам'ятати у вигляді таблиць. Фото: Unsplash

Найдавніші чергування

Це такі чергування, які сягають доісторичної слов'янської, а то ще й дослов'яської доби і відбивають індоєвропейські зміни. Нерідко причини таких чергувань недостатньо з'ясовані й до нашого часу. Хто знає, може, хтось із вас, сьогоднішніх школярів чи студентів, зможе розкрити цю таємницю для майбутніх поколінь?

Найпоширеніші найдавніші чергування голосних звуків служать засобом вираження відтінків значень однократності чи многократності, визначеності чи невизначеності тощо. Ось вони у всій красі:

Чергування Е з О

Чергування Е з О найчастіше зустрічаються в дієсловах: нести – носити, брести – бродити, везти – возити, вести – водити. Тут немає правила, як такого .  Ви вже побачили, що всі склади з Е – ненаголошені, тому легко помилитися і написати И. Просто запам’ятайте, що чергування И з О не існує, є тільки чергування Е та О. Тому, коли сумніваєтеся, писати Е чи И, спробуйте підібрати однокореневе дієслово з О.

Чергування І з А

Одне з найдавніших чергувань голосних: лізти – лазити, сідати – саджати, садити.

Чергування О з А

Таке чергування зустрічається в таких словах: ломити – ламати – злам, гонити – ганяти, скочити – скакати, стояти – стати, допомогти – допомагати.

Правило чергування О з А в коренях дієслів тільки одне – пишемо А перед  суфіксом -а (-я). У всіх інших випадках в корені напишемо О. Це чергування відбувається в коренях дієслів і змінює їхні значення. Дієслова з О звичайно позначають тривалу або одноразову, закінчену дію, дієслова з Аповторювану, багаторазову дію.

Сам собою напрошується мнемонічний прийом для цього правила: пишемо О, коли дія Одноразова, А – коли бАгаторазова.

Чергування Е з І або И

Зверніть увагу на такі риклади: мести – замітати, плести – заплітати, гребти – загрібати, зачепити – зачіпати, стерти – стирати, чекати – очікувати, брехати – обріхувати.

Звук І або И в корені дієслова вимовляємо перед суфіксом -а (-я) або -ува (-юва). І знову уважні учні помітили, що зі зміною звука змінюється вид самого дієслова з доконаного на недоконаний.

Що ж, тепер, коли ви познайомилися з найдавнішими випадками чергування голосних звуків (які здалися вам простими, сподіваємося), час перенестися у сучасність і вивчити найпоширеніші чергування голосних.

Правила чергування голосних у коренях слів

Традиційне чергування Е, О з І складає найбільший блок слів, тому ми з вами приділимо багато уваги саме чергуванню голосних звуків Е, О з І.

Чергування О - І
Найчастіше випадки чергування відбуваються у звуках О, Е з І. Звертайте увагу на відкритий чи закритий склад та не забувайте про винятки. Фото: Unsplash

Головним правилом для цього типу чергування є те, що Е або О ми пишемо у відкритому складі, І – в закритому. Нагадаю, що відкритий склад – це той, який закінчується на голосний звук; закритий склад закінчується приголосним.

Таке чергування голосних звуків Е - І, О – І притаманне і при словозміні, і при словотворенні. Ось кілька найбільш промовистих прикладів:

Водопій – водопою, камінь – каменя, лід – льоду, ніч - ночі;

Канів – Каневі, Чернігів – Чернігова, Київ – Києва;

Овес – вівса, вісь – осі, вівці – овець;

Стій – стою, бійся – боюся;

Нога – підніжжя, воля – вільний, будівля – будова, село – сільський.

Здається, це дуже особливе чергування голосних звуків в українській мові, бо на одне правило є чимало відхилень (зовсім як у правилах вживання м'якого знаку, чи не так?). Правило одне: у відкритому складі кореня слова буде Е або О, у закритому – І. Проте, чергування не відбувається та ми пишемо (і вимовляємо) І у відкритому складі за таких умов:

 1. У називному відмінку в однині: ремінець – ремінця, рівень – рівня, стіжок – стіжка, кіготь – кігтя.
 2. У родовому відмінку в множині: вікно – вікон, гілка – гілок, ліжко – ліжок.
 3. У пестливо-зменшувальних формах за аналогією: кіл – кілок – кілочок, міст – місток – місточок, гірка – гіронька. Але запам’ятайте і не робіть помилок: слівце – словечко (чергування голосних звуків  у корені відбулося за загальним правилом).
 4. У групах –оро-, -оло-, -ере-, -еле-: порох, сторож; волос, солод; берег.
  Винятки: моріг, оборіг, поріг, сморід.
 5. У групах -ор-, -ер-, -ов- між приголосними: торг — торгу, хорт — хорта́ , смерть — смерті, вовк — вовка, шовк — шовку.
 6. В абревіатурах та похідних від них: соцстрах, соцстрахівський, спецвипуск, спецкор, спецкорівський, спецодяг, торгфлот.
 7. В запозичених словах: інженер, агроном, студент.
 8. У складних словах, що означають людей за родом діяльності, з наголошеним кінцевим -вод, -воз, -роб, -ход, -нос: діловод, екскурсовод, електровоз, хлібороб, скороход, водонос.
 9. У словах  книжного й церковного походження та в похідних: Бог, верховний, виробництво, вирок, закон, законний, народ, народний, основний, потоп, прапор, пророк, словник.

Більше про відхилення у чергуванні голосних звуків О, Е з І прочитайте у правописі або розпитайте у репетитора на Superprof.

Чергування Е — О після шиплячих в корені іменників

Переведіть подих і нотуйте далі, адже шиплячі – як окрема каста, їх взаємодія з голосними – як окремий закон. Треба запам’ятати два моменти: по-перше, після шиплячих можуть писатися і Е, і О. Чому? Бо йдеться про корені, а не про закінчення (Наприклад, іменник в орудному відмінку після шиплячого матиме закінчення винятково –ем: дощ – дощем, а не дощом).  По-друге, написання залежить від наступних складів. Хто б міг подумати?

Після ж, ч, ш перед м’яким приголосним, а також перед складами з Е та И  пишемо Е: вечеря, вишень, джерело , женити, ніженька, пшениця, чернетка.

Після ж, ч, ш, перед твердим приголосним, а також перед складами з А, О та У пишемо О: бджола , будиночок, вечори, жонатий, іграшок, копійок, пшоно, чоловік, чомусь, щока.

Винятки, які треба знати

Незважаючи на те, що існує так багато засобів для автоматичної перевірки та виправлення текстів, ми впевнені, що грамотне письмо – це не тільки запорука гарних оцінок, а й ваша візитівка як освіченої  людини. Мало знати і застосовувати правила, треба пам’ятати і про особливі випадки і винятки.

Є слова, у яких ненаголошені голосні не перевіряються наголосом, тому їх написання треба запам’ятати або перевіряти за словником: делегат, кишеня, легенда, медаль, орден, пенал, тепер.

У прислівниках вороже, гаряче після шиплячих пишемо Е, але зазвичай писатимемо О: творчо, законодавчо, хижо.

Зверніть увагу, запам’ятайте і пишіть грамотно такі слова: дитина (хоча діти), звисати (хоча звісити), засинати (хоча засну), бриньчати (хоча бренькати), великий, мливо, перина.

Хочу ще розповісти вам про особливі слова, пароніми. Це такі слова, які пишуть і звучать дуже схоже, але мають абсолютно різні значення. Тому буває, що навіть застосовуючи потрібне правило, учні роблять помилку. Отож, будьте обачливі з такими словами:

Голівка і головка

Здавалося б, корінь один і той же, але пригадайте, що слово «голова» - багатозначне. Тому голівка – це пестливо-зменшувальна форма тої голови, що на плечах. Головка – це частина інструменту.

Богатир і багатир

Різниця в написанні цих слів теж зумовлена різним значенням: богатир – це силач, багатир – дуже багата людина. Щоб визначитися з написанням, потрібно запитати себе, про кого йдеться і чи можна замінити слово на «багатий». Якщо можна – сміливо пишіть А, якщо ні – О.

Пароніми і чергування
Написання деяких слів залежить не від правила. Багатир чи богатир - залежить від значення слова та контексту. Фото: Unsplash

Берізка і березка

Так-так, це теж різні рослини.  Берізка – це маленьке дерево берези, а березка – вид бур’яну, який плететься.

То як же втримати у пам’яті усі слова і винятки, запитаєте ви. Погоджуся, це не просто, але можливо. Систематизуйте свої знання за допомогою таблиць, розвісьте або розкладіть їх у тих місцях, де ви проводите найбільше часу: над письмовим столом, на дзеркалі у ванній кімнаті, на вікні або на холодильнику. Встановіть найважче правило або список винятків на екран  мобільного або комп’ютера. Хай воно постійно буде у вас перед очима. Мене у свій час дуже тішило, коли я знімала листок з уже вивченим матеріалом, ви можете навіть придумати собі якусь винагороду за сумлінність.

Не забувайте вправлятися у вивченому. На щастя, в мережі можна знайти багато ресурсів для інтерактивних тестів та вправ. Спробуйте орфографічний тренажер з правопису української мови онлайн або установіть застосунок для вивчення української мови на телефон.

І читайте хороші книги, читайте для задоволення і для нових знань, для покращення навичок письма і для збагачення словникового запасу.

Прагнете досконало опанувати українською мовою? Спробуйте навчатися з репетитором на Superprof і переконайтеся, що навчання у вашому ритмі і за вашим графіком може приносити задоволення!

>

Платформа, що об'єднує репетиторів та учнів

1-ий урок безкоштовно!

Вам сподобалась ця стаття? Оцініть її!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Olga

Викладачка французької та англійської мов, фанатка української мови і сучасної літератури. Люблю читати, подорожувати і вчити іноземні мови