Втомилися від уроків української мови і зубріння правил? Хочеться просто раз – і знати як пишуться оті дієслова чи прикметники, як застосовуються усі ці правописні норми? А що, як я вам повідомлю, що правила чергування приголосних звуків в українській мові можна опанувати майже без зусиль? Насправді, кожна людина завжди має при собі підказку на це правило. Вірите?

Найкращі репетитори з української мови вільні зараз
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Поїхали!

Чергування приголосних звуків при словозміні

Коли ми вивчали чергування голосних звуків в українській мові, ми уже з’ясували, що чергування – історичний процес зміни слова, адже мова невпинно розвивається і еволюціонує. Хочеться додати, що величезну роль в цьому процесі відіграє принцип милозвучності української  мови, тобто намагання зробити слово зручним для вимовляння і легким для сприйняття (зовсім як у правилах про вживання апострофа). Отже, познайомимося ближче з тим, що відбувається у мові.

До найпоширеніших чергувань приголосних звуків під час словозміни належать такі:

Чергування Г, К, Х із З, Ц, С

У давальному та місцевому відмінку однини іменників жіночого роду першої відміни кореневий Г змінюється на З, К чергується з Ц, Х заміняється на С: дуга — дузі, (на) дузі; перемога — перемозі, (у) перемозі; квітка — квітці, (на) квітці; сваха — свасі, (на) свасі.

У місцевому відмінку однини іменників чоловічого та середнього роду другої відміни теж відбуваються ті самі зміни: терпуг — (на) терпузі; байрак — (у) байраці, друк — (у) друці; кожух — (у) кожусі.

Я сподіваюся, ваше натреноване око уже помітило певну закономірність: незалежно від відмінка, роду та відміни іменника чергування Г на З, К на Ц, Х на С відбувається при словозміні тільки за наявності звука І в наступному складі. Переконайтеся ще раз: друг – друзі, шапка – шапці, дух – (у) дусі.

Чергування Ґ із З

При словозміні дзвінкий Ґ чергується із З, якщо в наступному складі є звук і: дзиґа — дзизі, (на) дзизі, ґирлиґа (такий ціпок або посох, яким користувалися пастухи)— ґирлизі, (на) ґирлизі

Чергування Г, К, Х із Ж, Ч, Ш

Таке чергування відбувається у кличному відмінку: друг — друже, луг — луже; козак — козаче, юнак — юначе; пастух — пастуше. Думаю, це правило легко запам’ятається, адже такі звертання, як друже, козаче дуже часто зустрічаються в українських народних піснях.

В іменниках перед суфіксами -к-, -ок, -ин- зі значеннями зменшеності та пестливості: нога — ніжка, плуг — плужок, крюк — крючок; муха — мушка, горох – горошинка.

Таким чином, можна узагальнити правила чергування приголосних звуків до твердження:

При словозміні кореневі приголосні Г, К, Х чергуються з З, Ц, С або Ж, Ч, Ш при звертанні; якщо в наступному складі міститься і; в пестливо-зменшуваних формах.

Чергування приголосних при словотворенні

Хоч існує кілька способів утворення нових слів, нас із вами найбільше зацікавить суфіксальний спосіб, тому що саме за його впливу відбувається чергування приголосних в українській мові.

Чергування приголосних на прикладі слова "козак"
Кому як не нащадкам козаків розбиратися в тонкощах козацької служби, долі козаччини і чергуванні приголосних. Фото: Unsplash

При додаванні суфіксів -ськ-, -ств- до твірної основи слова відбудуться уже знайомі нам чергування: Г – З – Ж, К – Ц – Ч, Х – С – Ш. Тут якраз і проявилася мудрість народу і той самий принцип милозвучності, про який ми стільки говорили (а ви, напевно, ще більше чули у школі). Для того, щоб полегшити вимовляння прикметників із суфіксом –ськ- і не «спотикатися» на скупченні приголосних, українці використовують чергування (зверніть увагу, м'який знак зберігається у всіх новоутворених суфіксах). Щоб описати канікули у Парижі,  кажіть і пишіть «паризькі вулиці»,  а не «парижські», «празький торт», а не «пражський».

Щоб не зазубрювати набір літер, скористайтеся шпаргалкою, яку не відбере жоден вчитель чи контролер на ЗНО, а саме трьома частинами тіла, які допоможуть вам раз і назавжди запам’ятати ці приголосні:

руКа – руЦі – руЧенька

ноГа – ноЗі – ніЖенька

вуХо – у вуСі – вуШко (або вуШенько)

Таким чином, усі варіанти чергування приголосних при словотворенні у вас в прямому значенні з собою – рука, нога і вухо, просто пригадайте нескладні правила чергування при словозміні. Або ж просто запам’ятайте ці дев’ять слів.

Можна також схематично зобразити зміни голосних або скачати готову схему з Інтернету, якщо наочні матеріали краще допомагають вам запам’ятовувати інформацію.

Внаслідок чергування з’являться і нові суфікси: -цьк-, -цтв-, -зьк-, -зтв-. Розглянемо приклади:

козаК – козаЦький – козаЦтво

ткаЧ — ткаЦький — ткаЦтво

товариШ – товариСький – товариСтво

боягуЗ — боягуЗький — боягуЗтво

Фактично, щоб утворити нове слово суфіксальним способом, вам потрібно звернути увагу, на який приголосний закінчується основа, знайти відповідний ряд (рука – руці – рученька, нога – нозі – ніженька або вухо – у вусі – вушко) і замінити останній приголосний основи відповідним суфіксом (-цьк-, -ськ- або –зьк-).

Якщо твірна основа слова закінчується на будь-який інший приголосний, а не на Г, К чи Х, то останній приголосний при утворенні нового слова зберігається і до нього просто приєднується суфікс –ськ-: Брест – брестський, село – сільський (зверніть увагу на чергування голосних у корені слова), лікар – лікарський і так далі.

Тобто приголосний основи на письмі залишається той самий, зміни можливі лише у вимові.

Давайте разом покроково розберемо словотворення за допомогою суфікса –ськ- на прикладі слова Сиваш:

Перше, що ми робимо – визначаємо останній звук словотвірної основи. У нашому випадку це звук ш.

Тепер шукаємо трійку звуків, де є цей звук – Х, С, Ш (вухо – у вусі –вушко)

Значить, звук основи слова Сиваш почергується зі звуком с, додамо суфікс –ськ- і отримаємо утворене слово – сиваський.

Або візьмемо слово кріпак: іший приклад, але логіка та сама.

Кріпак (останній звук, як у слові рука, значить, чергування пройде у трійці К, Ц, Ч) + суфікс -ськ- = кріпацький

Кріпак + суфікс -ств- = кріпацтво

Найкращі репетитори з української мови вільні зараз
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Галина
5
5 (9 відгуки)
Галина
300₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Ольга
5
5 (11 відгуки)
Ольга
400₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Світлана
5
5 (7 відгуки)
Світлана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Юлія
5
5 (11 відгуки)
Юлія
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Зоряна
5
5 (10 відгуки)
Зоряна
200₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Екатерина
5
5 (8 відгуки)
Екатерина
175₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Оксана
5
5 (7 відгуки)
Оксана
250₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Руслана
5
5 (4 відгуки)
Руслана
150₴
/год
Gift icon
1-ий урок безкоштовно!
Поїхали!

Винятки і особливості написання, які варто знати

Звичайно, як у будь-якого правила, тут є винятки. Це значить, що чергування не відбудеться, а словотвірний суфікс просто приєднається до основи. Готові занотовувати і запам’ятовувати? Отож, ось наші винятки:

  • бангкокський
  • баскський
  • герцогський
  • дамаскський
  • казахський
  • ла-маншський
  • нью-йоркський
  • сакський
  • тюркський
  • цюріхський
Нотуйте складні слова при чергуванні
Щоб краще запам'ятати винятки при чергуванні голосних, занотуйте їх до зошита чи блокнота і переглядайте впродовж дня. Фото: Unsplash

Щоб краще запам’ятати ці винятки, прочитайте їх вголос. Так ви застосуєте не тільки зорову, а й слухову пам’ять.

Ще одна особливість слів, утворених від власних назв, про яку ми не можемо мовчати і яку ви повинні засвоїти, це те, що написання через дефіс зберігається у загальних назвах. Порівняйте:

Нью-Йорк – нью-йоркський, Ла-Манш – ла-маншський, Лос-Анджелес – лос-анджелеський, Кабо-Верде – кабо-вердський.

Якщо у власних назвах є подвоєння, то воно теж збережеться: Ніцца – ніццький, Ясси – ясський.

Подивіться, це все слова іншомовного походження, а їх написання завжди варто пильнувати.

При творенні іменників із суфіксом -ин змінюються групи приголосних:

а)  цьк на чч : козацький - козаччина, донецький - Донеччина (але: галицький - Галичина);

б)  ськ, ск, сок на щ: полтавський - Полтавщина, пісок - піщина, віск - вощина

Слід також вказати, що при творенні форми вищого ступеня прикметників та прислівників за допомогою суфікса -ш приголосні Г, Ж, З змінюються на ЖЧ, а приголосний С - на Щ: дорогий - дорожчий, дужий - дужчий, високий – вищий. Є виняток: легкий - легший (легше).

Це правило стосується також дієслів, утворених від прикметників вищого ступеня: вужчати, дужчати.

Чергування при дієвідмінюванні

При відмінюванні дієслів також відбувається чергування приголосних звуків. Ми користуємося зміною Г на Ж, К на Ч, Х на Ш практично кожного дня, просто для нас, носіїв української мови, цей процес настільки природний, що ми навіть не замислюємося над правилом.

Тим не менше, за правилом чергування у групі приголосних відбувається в усіх особових формах дієслів теперішнього часу і майбутнього часу доконаного виду, формах наказового способу та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: берегти – бережу, бережи, бережений; пекти – печу, спечіть, печений; колихати – колишу, колишіть, поколишуть.

Як бачите, при дієвідмінюванні нам теж можуть знадобитися «чарівні» слова-підказки (рука, нога, вухо) для красивого грамотного мовлення та письма.

Мабуть, ви вже теж інтуїтивно знаєте про чергування Д – Дж, ЗД – ЖДж у дієсловах у першій особі однини теперішнього і майбутнього часу (і пасивних дієприкметників): ходити (корінь ход, Д чергується з Дж) – ходжу, ходжений; посадити (корінь сад) – посаджу, посаджений; радити (корінь рад) – раджу, пораджу; їздити – їжджу, їжджений.

Також слід згадати про чергування СТ – Щ в дієсловах, яке теж відбувається у формі першої особи однини теперішнього часу й майбутнього часу та в пасивних дієприкметниках перед суфіксом -ен-: запустити — запущу , запущений; мостити — мощу , мощений; простити — прощу , прощений.

Сподіваємося, що вам легко буде запам’ятати, як відбувається чергування голосних звуків при відмінюванні дієслів, адже це те, з чим ми стикаємося майже кожного дня, говоримо самі, чуємо від оточуючих або читаємо в книгах.

Поради для запам’ятовування правила

Граматичний щоденник

Якщо відчуваєте, що правило не здасться без бою і легко не закріпиться у пам’яті, заведіть граматичний щоденник. Придбайте невеличкий записничок або блокнотик, візьміть кілька кольорових маркерів і стисло запишіть правило у записник, виділяючи те, що, на вашу думку, є найголовнішим. Не забудьте про приклади слів і винятки.  Для наочності можете зробити кілька малюнків, наклеїти відповідну картинку. Але не робіть з граматичного щоденника  антистрес-розмальовку, надмірність кольорів і зображень тільки відволікатиме.

Поки ви будете писати, ви краще запам’ятаєте інформацію, адже будуть задіяні різні види пам’яті. До того ж, стислий запис змусить вас аналізувати і узагальнювати, а це також сприятиме засвоєнню правила і уникненню орфографічних помилок.

Парне навчання-змагання
Іноді для кращих результатів треба влаштувати "мозковий шторм". Знайдіть собі спаринг партнера для відточування мовних навичок і правил чергування при словотворенні. Фото: Unsplash

Спаринг-партнер

Знайдіть собі однодумця з тими ж мотивами до опанування правилом, що й у вас. Це може бути однокласник, одногрупник, член сім’ї, який зацікавлений у ваших успіхах. Влаштовуйте собі десятихвилинні спаринги на утворення нових слів за допомогою суфіксів або на словозміну, перевіряючи один одного. Можна це робити наживо, по телефону чи у будь-якому зручному для вас  месенджері.

Увага до деталей

Тренуйте око і мозок, відшукуючи випадки чергування приголосних звуків у повсякденному житті і побуті. Почитайте реклами у метро, поки їдете на роботу чи навчання, пошукайте помилки (я колись  знайшла «ньюйорського бизнесмена») чи подумки порадійте рівню грамотності населення. І читайте, читайте більше гарних книжок для розвитку навичок правильного письма.

Хочете успішно складати тести і лущити вправи як волоські горішки? Не маєте сил чи натхнення для самостійного навчання? Довіртеся репетиторам зі спільноти Superprof і насолоджуйтеся своїми успіхами!

>

Платформа, що об'єднує репетиторів та учнів

1-ий урок безкоштовно!

Вам сподобалась ця стаття? Оцініть її!

5,00 (1 rating(s))
Loading...

Olga

Викладачка французької та англійської мов, фанатка української мови і сучасної літератури. Люблю читати, подорожувати і вчити іноземні мови